הריסת מבנים שאינם חוקיים

הריסת מבנה  מתבצעת בכפוף לקבלת צו-כתב הרשאה מתאים מלשכת ההוצאה לפועל, רשות המקומית או וועדה המקומית לתכנון ובניה.

הריסת מבנה מתבצעת ע"י 'בעל תפקיד' מורשה מטעם מדינת ישראל- משרד המשפטים  הממונה על ידי הרשות המוסמכת לבצע פעולה זו.

הליך הריסת מבנה הינו מורכב ומסוכן ועל כן הריסת מבנה, בניין או מתחם מחייבים הפעלה מורכבת ומשולבת של גורמים מקצועיים שונים בתאום מלא, ובהם: משטרת ישראל, קבלן רשום לביצוע עבודות הריסה, שימוש בציוד הנדסי מתאים, ניתוק תשתיות באופן מבוקר, פינוי פסולת לאתר מורשה ע"י הרשויות וגורמים רבים נוספים.

אנו בביצורית מבצעים צווי הריסה רבים בכל רחבי ישראל ואף במגזרים רגישים במיוחד. לביצורית ניסיון רב שנים ומקצועיות רבה בתחום. לצורך ביצוע ההריסה באופן מיטבי מבצעת החברה היערכות מקדימה, למידת הסיכונים וביצוע תיאומים בין כל הגורמים הרלוונטיים.


ביצורית מקפידה לתעד ולצלם את הליך ההריסה על מנת להוכיח כי ההריסה התבצעה כראוי ובאופן מדויק בהתאם לכל הנהלים, החוקים ופרשנויות החוק.

 

טואול - בניית אתרים