פינוי נכס מכל אדם וחפץ


פינוי כחוק של נכס בישראל מאדם או חפץ מורכב משני שלבים: הליך משפטי וביצוע הפינוי בפועל.

ביצוע של פינוי של דייר, סרבן תשלום או פולש, שלא על פי לשון החוק, הינה עבירה על החוק העלולה לגרור ענישה כבדה.

ראשית, במידה והדייר או השוכר שלכם הפר את חוזה השכירות, מסרב לפנות את הדירה, אינו מוכן לשלם על שהייתו, או במידה ויש לכם פולש בנכס עליכם להתחיל הליך משפטי לקבלת פסק דין לפינוי. לאחר קבלת פסק הדין עליכם לפנות ללשכת ההוצאה לפעול על מנת לקבל צו בפועל לקיום הפינוי.

כתב ההרשאה-הצו מסמיך את חברת ביצורית באמצעות 'בעלי התפקיד' שלה (אנשי מקצוע ייעודים המאושרים על ידי משרד המשפטים) לבצע עבורכם את הפינוי מהנכס כחוק.


עם יצירת הקשר עם חברת ביצורית, מקיים 'בעל התפקיד' של ביצורית קשר קבוע ורציף עמכם בעלי הנכס או מי מטעמכם ומבצע ביקור מקדים בנכס.

פעמים רבות, לאחר שיחה עם 'בעל התפקיד' של ביצורית, ולאחר שהוסבר למחזיק הנכס המשמעויות והעלויות הכרוכות בביצוע הפינוי, יסכימו הדיירים הסרבנים או הפולשים להתפנות ולפנות מרצונם את הנכס עד התאריך שנקבע צו הביצוע.

במקביל תתחיל ביצורית בהכנות הנדרשות לביצוע צו הפינוי.
ביצורית תגיש לבעל הנכס לאישורו תוכנית פעולה הכוללת את כל האמצעים הנדרשים לביצוע הפינוי, לרבות העלויות הכרוכות בהפעלתם. כך יכול בעל הנכס לדעת בדיוק ומראש מהן העלויות הצפויות.

לאחר אישור מתווה הפינוי מתואמים ליום הפינוי (במידה והדיירים לא התפנו בהסכמה) כל הגורמים הנדרשים לקיומו של הצו ובהם: שרותי רפואה, רווחה, משטרה, מנעולן, כלבן, הובלה, אחסנה ושירותים נוספים הנדרשים על פי חוק בהתאם לצרכי הנכס והדיירים השוהים בו.


הליך פינוי הינו רגיש מאוד ולעיתים קרובות אף מורכב ומסוכן לביצוע. הכנה ראויה בשילוב מעטפת מקצועית מבוקרת כחוק תבטיח טיפול מהיר, איכותי אנושי ורגיש.  

חברת 'ביצורית' מספקת את שרותיה  בכל רחבי המדינה ובכל המגזרים.

בין מקבלי שירותי החברה בעבר ובהווה: בעלי נכסים, עורכי דין, בנקים, רשויות מקומיות, כונסי נכסים, מוסדות ולשכות הוצאה לפועל, עמידר, מדינת ישראל - רשות האכיפה והגבייה, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות וכו'.

טואול - בניית אתרים