ביצוע פעולות הוצאה לפועל - עיקולים


במסגרת הטיפול בתיק ההוצאה לפועל, ננקטים כנגד החייב פעולות רבות שמטרתן להביא  לגביית החוב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל.

אחת הפעולות האפקטיביות ביותר לגביית החוב, הינה הגעה אישית של 'בעל תפקיד' מורשה אל החייב, לאחר קבלת צו מתאים, במטרה לבצע גבייה ישירה או עיקול מיטלטלין לגביית החוב.

בהליך המתואר מגיעים 'בעל תפקיד' ומתלווה מורשה לביתו של החייב לצורך ביצוע פעולת העיקול או הגביה. הליך זה מאלץ על פי רוב  את החייב לשלם חובו מיידית באופן מלא או חלקי בכדי להימנע מפעולת העיקול.

נדגיש, פעולת עיקול או גבייה יכולה להיות מבוצעת רק באמצעות 'בעל תפקיד' מורשה מטעם מדינת ישראל - רשות האכיפה והגבייה, אותו יבחר וימנה הזוכה בתיק, או בא כוחו, אשר קיבל לידו צו-כתב הרשאה מתאים לביצוע העיקול.


ביצורית מספקת שרותי הוצאה לפועל מסוג עיקול והוצאת מיטלטלין רגילה או מיוחדת בהתאם להוראות החוק ובאמצעות בעל תפקיד מורשה לכך בכל המגזרים ובכל רחבי הארץ.

 

טואול - בניית אתרים