שאלות ותשובות 

אילו שרותים מספקת חברת ביצורית ?

חברת ביצורית היא החברה הוותיקה והמקצועית בישראל לביצוע צווי הוצאה לפועל ובהם:

  • ·       ניהול וביצוע פינוי נכסים מכל סוג כחוק
  • ·       ביצוע פעולות הוצאה לפועל מכל סוג ובהן עיקול ותפיסת רכבים מכל סוג

כל פעולות החברה מתבצעות בהתאם להוראות החוק והצווים, בליווי משפטי מקצועי צמוד ובאמצעות בעל תפקיד מורשה לתפקיד מטעם משרד המשפטים. 

האם אני יכול לפנות דיירים סרבנים או פולשים לנכס שלי בעצמי ?

לא. אינך יכול.

על מנת לפנות דייר או פולש מהנכס או הקרקע המצויה בבעלותך עליך לפעול בשני שלבים.

 

שלב א' – השלב המשפטי

עליך להגיש תביעה מתאימה לבית המשפט אשר בסיומה יינתן לך פסק דין לפינוי.

עם קבלת פסק הדין עליך לפתוח תיק בהוצאה לפועל במסגרתו  יינתן לך צו המורה על ביצוע הליך פינוי בפועל על ידי הוצאה לפועל או בעל תפקיד מורשה מטעם חברת ביצורית.

 

שלב ב' – ביצוע הפינוי בפועל

-   מסירת הודעה על הפינוי לשוכר
- תיאום והזמנת כל הגורמים הנדרשים והמסייעים לביצוע הפינוי

 

חשוב לדעת, כל פעולה אחרת מטעמך תיחשב פעולה בלתי חוקית העלולה לגרור ענישה כבדה.עוד נדגיש כי  אינך יכול לנתק את החשמל, המים או לבצע כל פעולה אחרת ללא קבלת הרשאה מפורשת לכך מבית המשפט.

מדוע לבחור בחברת ביצורית ?


 *חברת ביצורית היא החברה הגדולה, הוותיקה והמקצועית בישראל למתן שרותי פינוי וקיום צווי הוצאה לפועל.

 *פעילות החברה מתבצעת בהתאם לחוק ובליווי משפטי  מקצועי לכל שלב בתהליך העבודה.

 *  החברה כוללת צוות רחב ומקצועי של 'בעלי תפקיד' מורשים לביצוע צווי הוצאה לפועל ופעולות לפי החוק.

 *ביצורית פועלת בתיאום מלא וסיוע ממשטרת ישראל, אגפי הרווחה, מערכי בריאות, וטרינריה חקירות ואיתור רכבים וציוד, מנעולנים, וצוותי הובלה ואחסנה.

  *  החברה, מחזיקה בניסיון רב ומשמעותי בפינויים מורכבים ביותר וביצוע צווי הוצאה לפועל בכל המגזרים ובכל מקום בארץ.

  *נסיונה הרב מאפשר לביצורית לבצע את פעילותיה בצורה המהירה, המקצועית והרגישה ביותר; המכבדת את האדם, המקום והחוק, לשביעות רצון לקוחותיה.

האם ניתן לפנות קשישים, חולים וילדים השוהים באופן בלתי חוקי בנכס ?

כל בעל הנכס זכאי לפעול לפינוי הנכס או האדמה המצויים בבעלותו כאשר זכויותיו נפגעות.

בשל כך, ורק לאחר קבלת פסק דין מבית המשפט וצו מתאים מלשכת ההוצאה לפועל, ניתן לפנות כל אדם ואף קשישים, ילדים או חולים השוהים בנכס בניגוד לחוק.

יחד עם זאת, במקרים אלו מדובר בהליך מורכב ורגיש ביותר, המחייב היערכות מתאימה ומתן מענה מקצועי כחוק.

תהליך הפינוי בפועל מתחיל בביקור של בעל תפקיד מטעם חברת ביצורית בנכס ומפגש עם החייבים אותם נדרש לפנות. מטרת ההגעה הינה לקבל את מלוא המידע הנדרש לצורך היערכות ותיאום עם כוחות נדרשים לביצוע הפינוי בנכס.

פעמים רבות במהלך ביקורי ההכנה, מצליח צוות ביצורית לשכנע את המחזיקים לצאת מן הנכס בהסכמה, הליך הנקרא 'פינוי בהסכמה', וזאת לאחר שהבינו את המשמעויות והעלויות הכרוחות בביצוע הפינוי, ובכך למנוע הוצאות כספיות ניכרות לבעל הנכס ועוגמת נפש למפונים.

במידה והדיירים יעמדו על סירובם להתפנות, תפעל ביצורית באמצעות בעלי תפקיד מורשים מטעמה בהתאם להוראות הצו ודרישות החוק ותתאם את הליך הפינוי מול כל הגורמים הנדרשים על פי המקרה לפינוי בהם: צוותי רפואה, רווחה, משטרה, הובלה ואחסנה וכו', ותבצעו במהירות תוך שמירה מירבית על כבודם של המפונים.

מה הוא השלב הנכון ליצירת קשר עם ביצורית ?

עם חברת ביצורית ניתן ליצור קשר בכל אחד מהשלבים השונים של הליך הפינוי.

החל מהליך הבירור הראשוני באשר להליך הדרוש לשם פינוי פולש או דייר,טרם או במהלך התהליך המשפטי  לקבלת פסק דין לביצוע הפעולה

או עם פתיחת תיק בהוצאה לפועל וקבלת מסמכי הודעת הפינוי למסירה אישית. 

פעמים רבות מגיעים לחברה פניות של בעלי נכסים אשר לא הצליחו לפנות את הפולשים לנכסיהם, ביכולתה של ביצורית לסייע ולהוביל לפתרון. 

מדוע לבצע את פינוי הנכס על ידי חברת ביצורית ?

ראשית נדגיש, כי בעלי התפקיד מטעם חברת ביצורית הוסמכו על ידי מדינת  ישראל לספק שירות  פינוי והריסה עבור לשכות ההוצאה לפועל ברחבי ישראל.

אם כך, מדוע לפנות לחברה באופן פרטי ?

בעל תפקיד שזכה במכרז עבור ההוצאה לפועל, למתן שירותי הוצאה לפועל מופעל ע"י הלשכה בלבד והוא כפוף אליה ואל תקנותיה.

כאשר פועלת ביצורית לביצוע הצו באופן פרטי מתאפשרת לה גמישות גדולה יותר. לדוגמה שיח מקדים ודיווח שוטף לבעל הנכס וכן בקיום ביקור מקדים של בעל תפקיד בנכס.
מדוע הביקור בנכס חשוב?  

פעמים רבות עם ההגעה לנכס מתגלה כי מדובר בפעולה המחייבת הכנות מיוחדות; לדוגמה אם בנכס שוהים קשישים, ילדים, חולים או בעלי חיים. כל אחד ממצבים אלו דורשים תיאום מיוחד בין גופים שונים לדוגמה: משטרה, רווחה, ווטרינריה, צוות רפואי, פינוי חומרים מיוחדים ושלל אפשרויות נוספות.

אם תבחרו לבצע את הפינוי באמצעות חברת ביצורית, נוכל להבטיח שיח שוטף עם בעל הנכס לאורך כל התהליך, וכן ביקור מקדים בנכס תוך מיקוד האמצעים הנדרשים לביצועו לצורך קבלת אישור מראש והגעה לביצוע הפינוי בהקדם ובמוכנות מלאה.

דברים אלו יוכלו להבטיח כי בזמן קצר ביותר יתואם פינוי איכותי אשר יתבצע ביום הפינוי הנקבע וללא הפתעות ודחיות. זאת ועוד, הביקור המוקדם בנכס אותו מבצעת חברת ביצורית, עשוי לקדם פינוי בהסכמה של הדיירים או הפולשים מה שיחסוך זמן לבעל הצו ועוגמת נפש למפונים.האם להליך קיום צו פינוי של דייר או פולש מנכס יש עלויות ?

כן.

בין אם תבחר לבצע הליך זה באמצעות הוצאה לפועל או באמצעות חברת ביצורית ההליך כרוך בהוצאות, אשר ישולמו בשלב הראשון על ידי בעל הנכס.

יחד עם זאת, בשל העובדה כי בניגוד לפעולה המתקיימת בהוצאה לפועל בעלי התפקיד בביצורית מקיימים שיחה הן  עם בעלי הנכס והן עם המפונים, ובשל העובדה כי ביצורית מבצעת ביקור מקדים בנכס, פעמים רבות מצליחה ביצורית להביא  לפינוי בהסכמה של הדיירים או הפולשים ('פינוי בהסכמה'), וזאת לאחר שהוסברו למחזיק בנכס המשמעויות והעלויות הכרוכות בביצוע הפינוי, ובכך לחסוך עלויות  וזמן רב לבעל הצו. 

עלות הפינוי עצמו הינו נגזרת מהפעילות הנדרשת על פי חוק לפינוי הנכס בהתאם למאפייניו והאמצעים הנדרשים לפינויו, לדוגמה: האם נדרשת מעורבות משטרתית, אמבולנסים, הובלה, אחסנה, מנעולן, רכב משא, כלבן וכו'.

מה הן סמכויותיהם של 'בעלי תפקיד' (המפנים) של ביצורית?

'בעל תפקיד' הוא אדם אשר הוסמך על ידי ועדת האישורים של משרד המשפטים לבצע פינוי נכס או פעולה מבצעית לגביה כחוק.

"רשאי לבצע פעולות מבצעיות שיוטלו עליו על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל" "מוסמך לבצע פעולות של עיקול והוצאת מטלטלין ,תפיסת כלי רכב לרבות הוצאתם ממקום הימצאם ולהתגבר על כל התנגדות לביצוע ההליך ולפרוץ מבנים וכלים והכל- לרבות ביצוע העיקול-אף בהעדרו של החייב"-       'בעלי התפקיד' בביצורית הינם בעל רישיון 'בעל תפקיד תקף' מטעם משרד המשפטים ומחויבים לפעול ולבצע את הפינוי בפועל בהתאם להוראות החוק, ההנחיות וההוראות כפי שנקבעו על ידי מערכת בתי המשפט.


-       עובדי החברה עוברים הדרכות שוטפות, הסמכות וריענונים מקצועיים על מנת לחזק את יכולתם לספק את השירות האיכותי המקצועי והרגיש ביותר

-       לחברה ייעוץ משפטי צמוד המאפשר עדכונים וקיום פעולות על פי נהלי הביצוע המשפטיים החדשים ביותר

מה הוא 'פינוי בהסכמה'?

בעת ביקור מקדים בנכס אותו מבצע 'בעל התפקיד' של ביצורית ובמעמד מסירת הודעת הפינוי לחייב, מסביר 'בעל התפקיד' לחייב את המשמעות והעלויות הכרוכות בביצוע הפינוי וכן את אופן ביצוע הפינוי בפועל  במטרה להביא את הדיירים לפינוי בהסכמה.

במקרה בו הדייר מסכים להתפנות מרצונו, ובליווי מקצועי של בעלי התפקיד בביצורית, יחסכו הן לבעל הנכס והן למפונה זמן רב  ועלויות שונות הכרוכות בביצוע הפינוי ועוגמת נפש רבה המלווה לעיתים את הליך הפינוי.

בשלב הראשוני מי שנושא בעלויות הפינוי הוא בעל הנכס אולם הוא לרוב יתבע את המפונה להחזר עלויות הכרוכות בפינויו, אשר נגרמו לבעל הנכס עקב סירובו של הדייר להתפנות. 
טואול - בניית אתרים