שירותי אכיפה מבצעית לרשות מקומית


בהתאם לחובתה וסמכותה עפ"י החוק, באפשרותה של רשות או מועצה מקומית לפעול לגביית מיסים (ארנונה וכיוב') מתושבים סרבני תשלום, בין היתר, באמצעות "בעלי תפקיד מורשים" ו/או "גובה מס". 

בעלי התפקיד והגובים מורשים לבצע פעולות אכיפה וגביה כנגד חייבים בהם אנשים פרטיים או בתי עסק בהתאם לסמכויות החוק הכוללות: עיקול מיטלטלין ברישום ו/או גבייה, תפיסת מיטלטלין מחייבים, עיקול ותפיסת רכבים ו/או גבייה וכל פעולה מבצעית המותרת עפ"י חוק.

לביצורית ניסיון רב שנים בביצוע פעולות מסוג זה עבור רשויות מקומיות, ופעילות זו מבוצעת בתמיכה ופיקוח של מטה החברה והמחלקה המשפטית.

לאור הרגישות הרבה הטמונה בביצוע פעולות אכיפה מבצעיות, עובדיה של ביצורית עוברים הכשרות שוטפות, בקיאים בהוראות החוק ומוסמכים לבצע הליכים כ"בעלי תפקיד מורשים" ו/או "גובה מס".

ההכשרה כוללת ליווי וחניכה אישית, ביצוע הדרכות שוטפות, מעבר מבחני הסמכה ומבחנים תקופתיים, התמקצעות מלאה לרבות בחוקים ובתקנות הרלוונטיים. בנוסף, העובדים עוברים ביקורות פתע פנימיות מדי תקופה לבחינת תקינות תהליכי העבודה.  

בשל הדגש הרב המושם על מקצועיות העובדים והקניית הידע הנדרש לביצוע פעולות האכיפה המבצעיות בהתאם להוראות החוק, ולאור הניסיון הייחודי והבלעדי רב השנים שיש לחברה – חברת ביצורית הינה החברה המובילה בתחומה לביצוע פעולות אכיפה מבצעיות עבור הרשויות השונות בישראל

טואול - בניית אתרים