תפיסה ועיקול של כלים ורכבים עבור כונסי נכסיםכחלק מסל הכלים של מערך ההוצאה לפועל, ובכפוף לצו מתאים לכך מבית המשפט או לשכות ההוצאה לפועל, ננקטות כנגד חייבים פעולות שונות שתכליתן להביא לגביית החוב. אחת מפעולות אלו הינו עיקול ותפיסה של כלי רכב מסוגים שונים או כלי עבודה שונים.


פעולה זו הנה יעילה ביותר  ומובילה במקרים רבים לגביית החוב ולסגירת תיק ההוצאה לפועל.

עיקול ותפיסת כלי רכב או כלים כבדים יכולה להתבצע אך ורק על ידי בעל תפקיד מורשה מטעם מדינת ישראל -רשות האכיפה והגבייה כדוגמת עובדיי חברת ביצורית.           

תפיסת רכב אינה פעולה פשוטה בהכרח, שכן תנאי מהותי להצלחתה הינה הימצאותו של מידע ודאי ביחס למקום הימצאות הרכב.  לאחר איתורו של הרכב, בעל התפקיד המורשה יפעל לתפיסתו והעברתו באמצעות גרר אל מחסן מורשה.

במקרים רבים לאחר תפיסת הרכב, החייב (בעל הרכב) מסדיר את חובו והרכב משוחרר לידיו, במידה ויסרב לשלם את חובו יימכר הרכב ותמורתו תועבר לכיסוי החוב.

ביצורית מתמחה באיתור הרכבים בזמן קצר במיוחד באמצעות מאתרים וחוקרים מקצועיים, כמו גם בתפיסת הרכב על ידי בעלי תפקיד באופן מהיר ביותר. 

טואול - בניית אתרים