מאמרים | חשוב לדעת


פינוי שוכר מדירה


בעולם אידאלי, חוזים היו נחתמים ומקויימים בצורה מלא והדדי, אך העולם בו אנו חיים, לרוב אינו אידיאלי.

לא אחת מתברר כי יש לאכוף את הסנקציות הנקובות בחוזה במקום בו אחד הצדדים אינו מקיים את המוטל עליו.

סיטאציה זו נפוצה בקרב בעלי דירות, אשר מתמודדים לא אחת, עם שוכרים אשר אינם משלמים את החיובים המוטלים עליהם ומסרבים לפנות את הנכס, מקרה אחר הינו מצב בו החוזה הגיע לסיומו ובכל זאת ממאן השוכר לפנותו.

סיטואציות מעין אלו גורמות להפסדים ונזקים רבים בקרב בעלי הדירות, ועל כן עליהם לחפש פתרון יעיל לפינוי הנכס.


פינוי שוכר - בעיה קשה אך מוכרת, אז כיצד ניתן לפעול?

פינוי שוכר בעייתי – מה אסור לעשות:

במדינת חוק אסור לאנשים לעשות 'דין עצמי'. בעלי דירה רבים אינם מודעים לכך ומכניסים סעיף לחוזה ש-'מאפשר' להם ניתוק המים, החשמל ופינוי הדייר בכוח.

סעיפים מעין אלו מנוגדים לחוק ואסור להפעילם כנגד השוכר, בעל דירה שינקוט בפעולות אלו, לא יזכה להגנת החוק


אז מה כן ניתן לעשות?

פינוי שוכר בעייתי – מימוש עירבונות:

אחת האופציות הנפוצות להפעלת לחץ על השוכר העיקש הינה מימוש עירבונות כספיים של השוכר במקרה של הפרת החוזה.     
במקרים רבים, כאשר ידרשו הערבים של השוכר לשאת בחובותיו, יפעילו הערבים לחץ על השוכר, דבר שעשוי לגרום לו לשנות את דעתו.

יש הממליצים לדרוש שיק כספי כביטחון מהשוכר, במקרה זה במידה והשיק לא כובד מסיבות שונות, ניתן לפנות ישירות להליכי הוצאה לפעול.


פינוי שוכר בעייתי – פינוי השוכר מהנכס:


בכדי לפנות שוכר בעייתי, יש צורך בקבלת צו פינוי.

ראשית יש לפנות לבתי המשפט המוסמכים בבקשה לקבלת פסק דין לפינוי המושכר.

את פסק הדין ניתן להגיש ללשכות ההוצאה לפועל לצורך קבלת צו פינוי.      

לצורך ביצוע הליכים אלו, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.        

עם קבלת צו הפינוי באפשרותכם לפנות לחברת ביצורית, המתמחה, בין היתר בפינוי נכסים מדיירים סרבנים ו/או שוכרים.

בביצורית פועלים בעלי תפקיד מורשים, בעלי ניסיון רב שנים בביצוע פינויים, כך שביכולתנו לבצע פינוי באופן מקצועי, מהיר ויעיל.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.טיפים להתמודדות עם שוכרים


במערכת היחסים בין השוכר למשכיר הדירה לעיתים נדמה כי המשכיר הוא הצד החזק, עם זאת, במקרים רבים לא כך הוא הדבר והשוכר מנצל לטובתו את האיסורים החלים על בעלי הדירות לפנותו בכוח ללא קבלת צו מתאים, אשר קבלתו עלולה להימשך מספר חודשים.

בעלי דירות רבים עוברים מסכת עינויים ארוכה בהתמודדות עם שוכרים בעיתיים.

מחד, בעל הדירה הינו בעל הנכס, מה שמעיד כביכול על כוחו במערכת היחסים הזו, מאידך, במידה והשוכר מפר את ההסכם, מאחר והסכסוך אזרחי מטבעו המשטרה לא מתערבת ויש צורך בנקיטת הליכים משפטיים יזומים על ידי בעל הנכס.

החוק מגן על השוכר מפני פעולות כוחניות של בעל הדירה, כולל ניסיון כניסה לבית ו/או ניתוק חשמל/מים וכדומה, עם זאת, ישנן מספר פעולות פשוטות שבעל הדירה יכול לעשות.

אספנו עבורכם מספר טיפים להתמודדות עם שוכרים אשר עשויים למנוע את הצורך בפינויים במקרה של משבר ביחסים.מיון מקדים


ידוע כי אי-אפשר להכיר אדם, לפני שבאמת מכירים אותו. קשה להתרשם בצורה מלאה רק בהכרות הראשונית. למרות זאת, ניתן לנסות למנוע 'אסון' בדמות שוכר בעייתי באמצעות מיון מקדים קפדני.

אנשים רציניים עם עבודה מסודרת, שאיפות ותוכניות בחיים, לא אוהבים להיכנס לבעיות באופן כללי. אנשים בעלי מסגרת חיים מסודרת לרוב לא יתנהלו באופן בוטה תוך הפרת החוזה עליו חתמו.החתמת ערבים/ערבות


לפני שפונים להגשת תביעות לבית המשפט ובטרם נקיטת הליכים משפטיים כנגד השוכר, חשוב לוודא כי קיימת ערבות שאותה תוכלו לתבוע במידה והשוכר מפר את תנאי החוזה.

מלבד הערבות עצמה, במידה וקיימת חתימה של ערבים, פנייה אליהם תוכל להסדיר את הבעיה עם השוכר במהירות ויעילות.

לא מומלץ לפנות לערבים על כל בעיה קטנה שצצה, נסו קודם כל להסדיר את העניין עם השוכר.תקשורת עם השוכר


נהלו את התקשורת עם השוכר בצורה עניינית ומסודרת, דאגו לרישום תכתובות ושמרו על כל המסמכים שנחתמו ביניכם.

פעולות אלו חשובות בפרט במצב בו אולי תצטרכו להציג ראיות בבית המשפט להתנהלות התקינה מצדכם.

יישמו את הטיפים ויתכן שהבעיה תמנע.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.צו פינוי


הליך פינוי דייר או שוכר סרבן מדירה הינו סכסוך אזרחי, על כן המשטרה אינה מתערבת, אלא אם נעשתה עבירה פלילית כלשהי (כמו פלישה בכוח ו/או פינוי בכוח למשל).

דרך המלך לפינויו של השכור היא פתיחה בהליך משפטי כנגד השוכר.

עם קבלת פסק דין מבית משפט מוסמך הקובע כי על השוכ רלפנות את הנכס, ניתן להגיש את פסק הדין לביצוע בלשכות ההוצאה לפועל, המוסמכת להוציא צו לפינוי הנכס מכל אדם וחפץ, צו אותו יכול לבצע רק בעל תפקיד  שהוסמך לכך ע"פ דין.

יודגש כי זוהי הדרך החוקית היחידה לפנות שוכר סרבן מנכס.

לאחר קבלת צו הפינוי, ניתן לפנות את השוכר מהנכס.

כדי לעשות זאת, ניתן לפנות לחברת ביצורית, אשר בה מועסקים בעלי תפקיד מורשים ובעלי ניסיון רב שנים, המתמחים בביצוע פעולות מעין אלו באופן חוקי, מקצועי, מהיר ויעיל.תפיסת רכב


אחד ההליכים המהירים והיעילים ביותר לגביית חובות מחייבים המסרבים להסדיר את חובם הינו הליך של תפיסת רכב.

כידוע, רכב הינו אחד מנכסיו החשובים של האדם שכן הינו מאפשר למחזיק בו להתנייד ממקום למקום וכך לנהל את שגרת חייו.

בנסיבות אלו, תפיסת רכבו של חייב מסייעת להפעלת לחץ לגביית החוב או למצער חלק מהחוב.

רכב יתפס בשני מצבים עיקריים:

כאשר לחייב חוב לרשות המוסמכת לפעול מתוקף פקודת המיסים (גביה), וכן כאשר קיים תיק הוצאה לפועל כנגד החייב.

במקרה הראשון לצורך תפיסת הרכב יש צורך בקבלת כתב מינוי מאת הרשות המוסמכת לביצוע הליך תפיסת הרכב.

במקרה השני יש לפנות אל הלשכה בה מתנהל תיק ההוצאה לפועל ולבקש צו מיוחד לתפיסתו.

כך או אחרת, לצורך ביצוע פעולת תפיסת הרכב יש להסתייע בגורמים מקצועיים הבקיאים בהוראות החוק הרלוונטיות.

ביצורית בעלת ניסיון רב שנים בביצוע פעולות מסוג זה ועובדיה הינם בעלי תפקיד מורשים אשר באפשרותם לבצע את ההליך באופן מקצועי, יעיל ומהיר.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.בעל תפקיד


בעל תפקיד הינו אדם שקיבל אישור בר תוקף לבצע הליכים מבצעיים וזאת לאחר שהוכח, כי הינו עומד בתנאי סעיף 5א לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, וביניהם: הינו תושב ישראל, בעל תעודת בגרות ישראלית או תעודה אחרת שמשרד החינוך והתרבות אישר כי היא שוות ערך לתעודת בגרות, אישיותו ויכולותיו המילוליות מתאימים לתפקיד, הינו בקיא בהליכי ההוצאה לפועל, אינו בעל עבר פלילי ועוד.

במידה ואדם עומד בתנאים אלו,עליו לעבור מבחנים עיונים ואישור בפני ועדה. 

ככל שמצאה הועדה כי אודו מועמד מקיים את הדרישות הנ"ל במלואן, תסמיך אותו הועדה לשמש כבעל תפקיד. האישור תקף לשנה ולאחר מכן הוא טעון חידוש מידי שנה בשנה.

בכפוף לקבלת אישור בעל תפקיד, הנ"ל מחוייב להציג אישור פוליסת ביטוח מיוחדת להנהלת בית המשפט וערבות בנקאית וזאת על מנת להבטיח את ביצוע פעילותו בהתאם לדרישת החוק.

בעל תפקיד מוסמך לבצע צווי פינוי, תפיסות רכבים ופעולות הוצאה לפועל אחרות.      

בעלי התפקיד בחברת ביצורית עוברים, דרך קבע, מבחנים והכשרות פנימיים המבטיחים ביצוע צווים ופעולות באופן חוקי ומקצועי.

עם קבלת  פס"ד ו/או צו הפינוי, פנו אלינו כדי שנשלים עבורכם את תהליך הפינוי ו/או הליכים אחרים הנדרשים.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.מדיניות האיכות


מהו תקן ISO?


גוף התקינה הבינלאומי מכונה  ISO - International Organization for Standardization.  
ה-ISO הוא גוף בינלאומי הקובע תקנים והוא בא כוחם של גופי תקינה ברחבי העולם.
תקן ה-ISO מתקבל מאת חברת התעדה חיצונית (כדוגמת  IQC שהינו גוף ההתעדה הפרטי הגדול בארץ אשר דרכו מוסדר התקן של חברת ביצורית), והינו מעיד על כך שהחברה המחזיקה בו הינה בעלת איכויות ניהול.

מכאן, שהתקן הינו מעין "תו איכות" המעיד על הצלחת החברה בעיסוקיה השונים.

התקן הינו מערכת לניהול איכות- שבה מנהלים את איכות החברה המחזיקה בה, משמע החברה המחזיקה בתקן נדרשת לערוך ולבצע פעולות שונות ומגוונות לשם שמירה על איכות ביצועיה השונים כדי להמשיך ולהחזיק בתקן.


מערכת ניהול האיכות, מלבד היותה כלי שיווקי, היא מעניקה יתרונות נוספים למחזיק בה:


  • עמידה בתנאי סף למכרזים רבים- ישנם מכרזים אשר לא ניתן להשתתף בהם ללא החזקת תעודת ISO  תקפה.
  • יכולת שליטה ובקרה על תהליכי העבודה- היות והתקן מגדיר את אופן ביצוע תהליכי העבודה, קל יותר באמצעותו לעקוב אחר שינויים המתרחשים בארגון ולבצע עדכונים ושינויים בהתאם לנדרש.
  • יכולת ניתוח נתונים מצטברים בנושאי האיכות בזמן קצר- התקן מגדיר מדדים להצלחה ובאמצעותו ניתן לנתח נתונים.
  • כלים לשיפור היחס ללקוחות ושימור לקוחות-התקן וחלקיו מאפשרים לאתר ליקויים ופערים וכך לחתור לשיפור מתמיד.
  • הכרה מצד לקוחות ביכולות החברה- כאמור התקן הינו מעין "תו איכות" המעיד על כך שהחברה עומדת בסטנדרטים גבוהים.


תקן ה-ISO של חברת ביצורית:


ביצורית הינה החברה היחידה בישראל העומדת בתקן 9001:2015 ISO  בתחום ההוצאה לפועל ואכיפת גבייה, דבר המעיד על הסטנדרטים הגבוהים בהם עומדת החברה.

תקן זה הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה לשם הבטחת ניהול החברה בצורה איכותיות ויעילה. התקן מגדיר את הדרישות האיכותיות בהן נדרשת החברה לעמוד באופן קבוע.

לשם עמידה בתקן, על החברה להוכיח כי היא עומדות בדרישות הלקוחות ודרישות החוק, כמו כן התקן משמש את הנהלת החברה לצורכי השתפרות מתמדת.

לשם עמידה בדרישות האיכות, חברת ביצורית מבצעת הדרכות שוטפות לעובדיה, עורכת מבדקי פנים באופן שוטף ופועלת באופן מתמיד לשיפור וייעול השירות הניתן הן ללקוחותיה החיצוניים והן ללקוחותיה הפנימיים שהינם עובדי החברה.


בניית אתרים 2all