עיקול ותפיסת כלים ורכבים מכל סוג

במסגרת הטיפול בתיק ההוצאה לפועל ננקטים כנגד החייב פעולות רבות שכל תכליתן להביא לגביית החוב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל.

ביצוע פעולה מסוג של עיקול ותפיסת כלי רכב   מכל סוג תבוצע  רק  ע"י בעל תפקיד מורשה מטעם מדינת ישראל -רשות האכיפה והגבייה, אותו יבחר וימנה הזוכה בתיק ואו בא כוחו.

פעולה זו הנה פעולה יעילה מאוד ומובילה במקרים רבים לגביית החוב ולסגירת תיק ההוצאה לפועל.

תנאי מהותי להצלחת פעולה זו הינה מידע ודאי ביחס למקום הימצאות הרכב /איתורו, לאחר איתורו, בעל התפקיד המורשה יפעל לתפיסתו והעברתו באמצעות גרר אל מחסן מורשה.

במקרים רבים לאחר תפיסת הרכב, החייב (בעל הרכב) מסדיר את חובו והרכב משוחרר לידיו, ככל שלא יסדיר את חובו, ימכר הרכב ותמורתו תועבר לכיסוי החוב.

בביצורית בעלי תפקיד מורשים, בעלי ניסיון רב שנים בביצוע פעולות מסוג של תפיסת כלים ורכבים, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם מאתרים וחוקרים מקצועיים ומנוסים, המתמחים באיתור כלי רכב.
באפשרותנו לספק שירות זה באופן מהיר, יעיל, מיטבי ומקצועי.

לאור ניסיוננו רב השנים והידע המקצועי שברשותנו, ביכולתנו לסייע לכם בביצוע פעולות מסוג של תפיסת כלים ורכבים בהתאם להוראות כל דין בדרך המהירה והיעילה ביותר.
   

אנו מתחייבים לתת לכם שירות מקצועי מהיר ומיטבי !

 

בניית אתרים 2all