עיקול והוצאת מטלטלין רגילהבמסגרת הטיפול בתיק ההוצאה לפועל, ננקטים כנגד החייב פעולות רבות שכל תכליתן להביא לגביית החוב בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל.

אחת הפעולות האפקטיביות ביותר לגביית החוב, הינה עיקול והוצאת מיטלטלין ו/או גבייה - במסגרתה מגיע בעל תפקיד מורשה בלווית מתלווה מורשה לביתו של החייב לצורך ביצוע הפעולה אשר בדרך כלל

מובילה את החייב לתשלום חובו לזוכה או לכל הפחות, חלק ממנו במקרה בו יסדיר החייב את חובו לא תבוצע פעולת העיקול. (ככל שאין מניעה משפטית והחייב אותר ומקום מטלטלין בעלי ערך לעיקול והוצאה).


ביצוע פעולות מסוג של עיקול והוצאת מטלטלין מכל סוג תבוצע רק ע"י בעל תפקיד מורשה מטעם מדינת ישראל -רשות האכיפה והגבייה, אותו יבחר וימנה הזוכה בתיק ואו בא כוחו.


בעל התפקיד יקבל לידיו צו-כתב הרשאה מתאים לביצוע העיקול ויגיע אל החייב לביצוע ההליך שכל תכליתו להביא לגביית החוב בתיק ההוצאה לפועל וסגירתו.

אנו מספקים  שרותי הוצאה לפועל מסוג של עיקול והוצאת מטלטלין רגילה ו/או מיוחדת בהתאם להוראות החוק ובאמצעות בעל תפקיד מורשה בכל המגזרים ובכל רחבי הארץ.

 

לאור ניסיוננו רב השנים והידע המקצועי שברשותנו, ביכולתנו לסייע לך ולבצע פעולה זו תוך מאמץ  לגבות את החוב בהתאם לנקוב בהליך בדרך החוקית, המהירה והיעילה ביותר.   


אנו מתחייבים לתת לכם שירות מקצועי מהיר ומיטבי
!

 

בניית אתרים 2all