שירותי אכיפה מבצעית לרשות המקומית


פעילותן וסמכותן של רשויות מקומיות בישראל מוסדרת בהוראות חוק ובמסגרתן מספקות שרותים רבים לתושביהן. מימון שירותים  אלה מתאפשר, בין היתר, באמצעות גביית הכנסות שונות להם היא זכאית עפ"י דין כגון חיוביי ארנונה, אגרות, היטלים וכיוב' אותם היא גובה באופן שוטף. 

בהתאם לחובתה וסמכותה עפ"י החוק, באפשרותן של הרשויות לפעול לגביית חובות מתושבים סרבני תשלום, בין היתר, באמצעות "בעלי תפקיד מורשים" ו/או "גובה מס". 


בסמכותם של גורמים אלו (בעלי תפקיד מורשים/גובה מס) לפעול ולבצע פעולות אכיפה מבצעיות כנגד החייבים לרשות בהתאם לסמכויות אשר נקבעו  בחוק וביניהם: עיקול מטלטלין ברישום ו/או גבייה, עיקול ותפיסת מיטלטלין מחייבים פרטיים וחייבים מסוג בתי עסק ו/או גבייה, עיקול ותפיסת רכבים ו/או גבייה וכל פעולה מבצעית המותרת עפ"י חוק.


לביצורית ניסיון רב שנים בביצוע פעולות מסוג זה עבור רשויות מקומיות, ופעילות זו מבוצעת בתמיכה ופיקוח של מטה החברה והמחלקה המשפטית שלה.

לאור הרגישות הרבה הטמונה בביצוע פעולות אכיפה מבצעיות, עובדיה של ביצורית עוברים הכשרות שוטפות, בקיאים בהוראות החוק ומוסמכים לבצע הליכים כ"בעלי תפקיד מורשים" ו/או "גובה מס". ההכשרה כוללת ליווי וחניכה אישית, ביצוע הדרכות שוטפות, מעבר מבחני הסמכה ומבחנים תקופתיים, התמקצעות מלאה לרבות בחוקים ובתקנות הרלוונטיים.      

בנוסף, העובדים עוברים ביקורות פתע פנימיות מדי תקופה לבחינת תקינות תהליכי העבודה.  

בשל הדגש הרב המושם על מקצועיות העובדים והקניית הידע הנדרש לביצוע פעולות האכיפה המבצעיות בהתאם להוראות החוק, ולאור הנסיון הייחודי והבלעדי רב השנים שיש לחברה – חברת ביצורית נחשבת לחברה מובילה בתחומה לביצוע פעולות אכיפה מבצעיות עבור הרשויות.

 

לאור ניסיוננו רב השנים והידע המקצועי שברשותנו, ביכולתנו לסייע לרשות באכיפת הגבייה

מחייבים סרבני תשלום מס, לשיפור תזרים המזומנים שלה בדרך החוקית, המהירה והיעילה ביותר.   

אנו מתחייבים לתת לכם שירות מקצועי מהיר ומיטבי!

 

 

בניית אתרים 2all