פניות הציבור

 

 עם הפנים לתושבים

ביצורית מאפשרת לקהל לקוחותיה ולתושבי הרשויות להם היא מספקת שירות, קשר ישיר ומענה ראוי מאת הגורמים המקצועיים בחברה.

בביצוע פניה באמצעות  צור קשר ניתנים תשובות מגורמים מקצועים בחברה בנושאים שונים ומגוונים וכן ניתנת האפשרות להעלות שאלות ולקבל הפנייה לטיפול מול הגורם המתאים בחברה.

באמצעות מחלקת פניות הציבור ניתן לקבל מענה בנושאים שונים:

  • מתן מענה לפניות ותלונות בכתב מאת תושבים ו/או באי כוחם. 
  • מתן מענה למכתבי עו"ד באי כוחם של תושבים. 
  • מתן מענה לפניות מגורמים ברשויות ומתן הבהרות בתחומים שונים. 

 

 

 

 * תחום פניות הציבור בביצורית מלווה על-ידי יועץ משפטי, המשיב לכל פניה כנדרש, בהתאם לנהלי השירות של החברה.