ת"ק 729-07, אבו מוך פהמי נ' ביצורית בע"מ.

התובע הינו תושב עיריית בקה, אשר היה חייב לעירייה כספים עבור ארנונה ומים. התובע הגיש תביעה כנגד ביצורית בטוענה, כי זו פעלה שלא כדין משנקטה נגדו הליכי גביה, וזאת בשל כך שלטענתו הליכי הגבייה נגדו מעוכבים, שכן הגיע להסדר עם העירייה לתשלום סכום חוב בגובה 80,000 ₪. לפיכך, התובע דרש החזר עבור הכספים ששילם בסך 950 ₪ לביצורית בשל הפעולות שביצעה, ויתרה מכך, טען כי בפועל לא ננקטו נגדו הליכי גבייה ועל כן הסכום שנדרש לשלם הינו מופרך ומיותר.

ביצורית הציגה לבית המשפט את כלל הפעולות שבוצעו על ידה כנגד התובע, אשר סכומן עולה על 950 ₪. עוד נמצא כי ביצורית פעלה כנגד סכום חוב של כ-30,000 ₪ אשר לא נכלל בהסדר.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע "כל התשלומים ששילם התובע, לטענת הנתבעת הינם תוצאה של פעולות האכיפה שהיא ביצעה, ומכל מקום היא היתה מורשית לבצע
את פעולות האכיפה להן נדרשה ע"י העירייה. לא מצאתי פגם בהתנהלותה של הנתבעת כלפי התובע לרבות לא בסכום הכסף שדרשה ממנו לשלם, והנני דוחה את התביעה ללא צו להוצאות".