זכייה במכרזים

ביצורית מתמודדת וזוכה מדי שנה במכרזים רבים בכלל תחומי עיסוקה.
זכיות אלו מתאפשרות בזכות עמידה בתנאי הסף, המלצות מלקוחות בעבר ובהווה, תקן ה-ISO וכן המוניטין של חברת ביצורית .

לאחרונה ביצורית התמודדה במכרזים בתחום ניהול מיסים, גבייה ואכיפת גבייה עבור רשויות מקומיות וזכתה במכרזים רבים ורחבי היקף, בין היתר:
  • עיריית חיפה
  • מ.מ. באקה ג'ת
כמו כן, החברה זכיינית של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי לשירותי גבייה.