יתרונות החברה

  • ביצורית בעלת תקן 9001:2008 ISO בתחום ההוצאה לפועל ואכיפת גבייה (ראה מדיניות האיכות).
  • ייחודה של החברה מתבסס על כוח אדם מקצועי ומיומן העומד לרשותה. עובדי החברה נבחרים לאחר מיון קפדני המותאם לדרישות לקוחותיה והנהלת בתי המשפט ועוברים הכשרות והדרכות מקצועיות באופן שוטף, לרבות מבחני ידע והסמכה.
  • עובדי החברה הינם בעלי ניסיון רב בתחום ומחזיקים ברישיון מטעם הנהלת בתי המשפט המסמיך אותם כ-"בעלי תפקיד" לביצוע פעולות הוצל"פ מבצעיות מכל סוג. משאב אנושי זה מאפשר הליך קבלת החלטות מהיר, זמינות במתן מענה מקצועי ומיידי לכל לקוחותינו.
  • השירותים אותם מספקת החברה לקהל לקוחותיה, מתבצעים על ידה באופן ישיר ללא כל שימוש בקבלני משנה. ההפעלה והפיקוח מבוצעים תוך שימוש במידע והערכות מצב מוקדמות.
  • ביצוע הפעולות בהתאם להוראות החוק ומעקב מתמיד אחר תהליכי החקיקה תוך זיהוי וניתוח מגמות ושינויים בתהתאם לתחומי ההתמחות של החברה.
  • ביצורית פועלת עם משטרת ישראל בהסכם להעסקת שוטרים בשכר.
  • החברה מספקת את שירותיה בכל רחבי המדינה ובכל המגזרים. 
  • לחברה יכולות מקצועיות, ידע וניסיון רב לרבות כל האמצעים הנדרשים להשגת תוצאות מירביות בזמן קצר, להשגת שיפור מהותי בהכנסות ובתזרים מזומנים של הלקוח.
החשיבה והגישה המקצועית והייחודית לביצורית
מבנה החברה ושיטותיה היחודיות כמו גם הניסיון והידע הרב שנצבר לאורך השנים, מאפשרים מתן שירות ללא צורך בהעסקת קבלני משנה. לרשות ביצורית עומדים כל הכלים הדרושים למתן שירות מיטבי ללקוחותיה. 
יכולות אלו מאפשרות השגת תוצאות מירביות בטווח זמן קצר, אשר גורמות לשיפור מהותי בהכנסות ובתזרים המזומנים של הרשות.