פינויים וכינוסים

שאלה: ע"פ איזה חוק ניתן לבצע פינוי דייר?
תשובה: אין חוק ספציפי הדן בזכות לבצע פינוי דייר.
יחד עם זאת בתקנה 215(ז) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, נקבעה הפרוצדורה הרלוונטית וספציפית להגשת תביעות לפינוי מושכר.
 
שאלה: הדייר שגר בשכירות בדירה שלי, מסרב לשלם שכירות ומסרב להתפנות, מה עלי לעשות?
תשובה: עליך לפנות לעורך דין ולבקש להגיש "תביעה לפינוי מושכר", רק לאחר קבלת פסק דין לפינוי הדירה ניתן לפעול כנגד הדייר הסרבן.
 
שאלה: הדייר שלי מסרב לשלם שכירות ולא מתפנה מהדירה, האם מותר לי לנתק לדייר את המים והחשמל על מנת שהוא יתפנה מהדירה?
תשובה: לא, הדבר אסור על פי דין, באשר ובין היתר, המדובר בעשיית דין עצמי..
 
שאלה: מה עושים עם תכולת הנכס ששייכת לדייר הסרבן?
תשובה: במעמד הפינוי ניתנת למפונה האפשרות לקחת את מטלטליו. אולם, במידה והמפונה מסרב לקחת את מטלטליו, אלו יועברו למחסן מורשה ויאוחסנו בו עד לקבלת החלטה שיפוטית אשר תאפשר את מכירתו.
 
שאלה: מהי דרך הפעולה בה אתם נוקטים לפינוי הנכס?
תשובה: ביצורית פועלת ומבצעת פינוי נכסים מכל אדם וחפץ בהתאם להוראות החוק ןבאמצעות בעלי תפקיד מוסמכים ומורשים ע"י הנהלת בתי המשפט.
 
שאלה: באילו מקרים ניתן לפנות לבית המשפט לביצוע תהליך פינוי?
תשובה: כאשר חוזה השכירות הסתיים והשוכר לא מפנה את הדירה, כאשר הדייר מפר בהפרה יסודית את חוזה השכירות ולא מתקן את ההפרה (לדוגמא: לא משלם את דמי השכירות ו/או כאשר הדייר יוצר מפגע סביבתי או בריאותי ו/או כאשר הדייר גורם לנזק מכוון למושכר ו/או כל תניה אחרת בחוזה השכירות המוגדרת כהפרה יסודית של חוזה השכירות) .
 
שאלה: איזו תביעה עלי לבקש מהעורך דין להגיש?
תשובה: בהגיעך לעורך דין עליך לבקש להגיש "תביעה לפינוי מושכר" כשהסעד המבוקש במסגרתה יהיה פינוי הדייר הבעייתי מהדירה.
יצוין, כי הגשת התביעה האמורה, איננה מונעת הגשת תביעה כספית נוספת ו/או תביעה לסעדים אחרים, כנגד הדייר הבעייתי, עם התגבשות מלוא הנזקים, ולאחר פינויו מהדירה.
 
שאלה: תוך כמה זמן מהגשת התביעה יתקיים הדיון בנושא?
תשובה: הדיון יתקיים תוך 30 יום מעת הגשת כתב ההגנה ע"י הנתבע (הנתבע יכול להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מעת קבלת התביעה)..
 
שאלה: האם ההחלטה בתביעה תינתן במועד הדיון או שיתקיימו דיונים נוספים?
תשובה: ההחלטה בתביעה יכולה להתקבל במועד הדיון, אך בית המשפט יכול לקבוע דיונים נוספים או פרוצדורה אחרת.
 
שאלה: יש בידי פסק דין מבית המשפט לביצוע פינוי של הנכס מהדייר, אולם הדייר מסרב להתפנות, כיצד עלי לפעול?
תשובה: עליך לפנות ללשכת ההוצאה לפועל,  לאחר מכן תשלח לשוכר הודעת אזהרה (הודעת פינוי), בה יצוין כי נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל וכי אם לא יתפנה- יפונה בכוח.  לעיתים, האזהרה תזרז את הליך הפינוי ותגרום לשוכר להתפנות מרצונו החופשי וללא צורך בנקיטת אמצעים נוספים. במידה והשוכר עומד בסירובו לפנות את הדירה, ניתן לקבל צו פינוי מלשכת ההוצאה לפועל לשם ביצוע הפינוי. לאחר קבלת הצו, ניתן לפעול לשם פינוי הדייר.
 
שאלה: קיבלתי צו פינוי מלשכת ההוצאה לפועל, האם אני יכול לפנות את הדייר עצמאית?
תשובה: לא, את הפינוי יכולים לבצע אך ורק בעלי תפקיד המוסמכים לבצע פינוי מסוג זה (לקריאה נרחבת אודות בעל תפקיד וסמכויותיו עבור לבעל תפקיד).
 
שאלה: כיצד אני יוצר קשר עם בעלי תפקיד?
תשובה: אתה פונה לביצורית המעסיקה בעלי תפקיד.