ניהול מחלקת הגבייה ברשות

עם קבלת אישור ההתקשרות עם הרשות, נחתם חוזה התקשרות עימה.
בטרם כניסתה של החברה לרשות, ביצורית נערכת לפעילות ברשות ע"י ביצוע ההתאמות הנדרשות.
החל מהתארגנות מנהלתית במשרדי הרשות, לרבות הכנת אסמכתאות משפטיות נדרשות, ועד גיבוש צוות עובדים ומנהל מחלקה.
ביצורית מקפידה על גיוס צוות עובדים מיומן בעל נסיון קודם.
בנוסף, ביצורית מקפידה על הכשרת העובדים בטרם כניסתם לתפקיד וכן במהלך מילוי תפקידם באמצעות חניכה וליווי אישי, קיום הדרכות שוטפות, מבחנים תקופתיים. כל אלו על מנת להכשיר את העובדים לביצוע עבודתם ברמה הגבוהה ולעדכנם בשינויים החלים בחוק.
לשם שמירה על הסטנדרט הגבוה המציבה ביצורית לעובדיה, העובדים עוברים ביקורות פתע פנימיות מדי תקופה, משתתפים בישיבות שבועיות לבחינת סטאטוס תכנון מול ביצוע של תוכנית העבודה ועמידה ביעדים שהקצתה הרשות.
 
חברת ביצורית אחראית לביצוע פעולות גבייה ואכיפה שונות בתוקף סמכות הרשות ע"פ החוק כלהלן:
  • פתיחה וניהול תיק לכל בית אב הכולל נתונים ומידע אודות החוב והחייב. איסוף מידע אודות החייב לרבות מצבו המשפחתי והכלכלי של החייב שיסייע בביצוע פעולות אכיפה מבצעיות וכן סיוע לגוף המבצעי במהלך הפעילות בשטח.
  • הקמה וניהול של מחלקת הגבייה ברשות לרבות קבלת קהל ומתן תשובות לתושבים בכל התחומים וכן מתן מענה טלפוני.
  • סיוע בהכנת צו המיסים השנתי של הרשות והפצתו לתושבים.
  • הכנת תלושים תקופתיים.
  • בדיקת זכאויות לתושבים לקבלת הנחה בארנונה לרבות ביצוע הסדרי תשלום עפ"י פרוטוקול מדיניות הגבייה שנקבע עם הרשות
  • עדכון קובץ החייבים.
  • הכנת רשימות נכסים שאינם מאוכלסים לבדיקת מחזיק בפועל.
  • הכנת תיקים למחיקת חובות והגשתם לועדת הנחות
  • ביצוע עיקולי צד ג' הכוללים עיקולי משכורות, בנקים, כרטיסי אשראי, עיקול ברישום רכבים ממשרד הרישוי.
  • סיוע בפתיחת תיקי חייבים בהוצל"פ לרבות צ'קים חוזרים, תביעות חוב קצוב לפי סעיף 81 א' לחוק ההוצל"פ.
פעילות מחלקת הגבייה נעשית בכפוף לגיבוי ותמיכה מקצועית ע"י מטה ביצורית וכן המחלקה המשפטית אשר מלווה את כל תהליכי העבודה.