שירותי אכיפה מבצעית

ביצורית מספקת שירות אכיפה וגבייה מבצעית, שמשמעותו ביצוע פעולות אכיפה מבצעיות כנגד חייבים סרבנים לרבות עיקול מטלטלין ברישום ו/או גבייה, עיקול ותפיסת מיטלטלין מחייבים פרטיים וחייבים מסוג בתי עסק ו/או גבייה, עיקול ותפיסת רכבים ו/או גבייה, עיקול חשבונות בנק ו/או גבייה, וכל פעולה מבצעית המותרת עפ"י חוק.
כל התהליכים לעיל מתבצעים ע"י עובדי החברה ובתמיכה ופיקוח של מטה החברה והמחלקה המשפטית שלה.
לאור הרגישות הרבה הטמונה בביצוע פעולות אכיפה מבצעיות, לרבות עיקול מטלטלין בבתי החייבים, חברת ביצורית מקפידה על הכשרת עובדיה,מרגע כניסתם לתפקיד ובמהלך מילוי תפקידם. ההכשרה כוללת ליווי וחניכה אישית, ביצוע הדרכות שוטפות, מעבר מבחני הסמכה ומבחנים תקופתיים, התמקצעות מלאה לרבות בחוקים ובתקנות הרלוונטיים. בנוסף, העובדים עוברים ביקורות פתע פנימיות מדי תקופה לבחינת תקינות תהליכי העבודה.  
כל אלו למען ביצוע הפעולות השונות תוך רגישות ועמידה בהוראות החוק.
בשל הדגש הרב המושם על מקצועיות העובדים והקניית הידע הנדרש לביצוע פעולות האכיפה המבצעיות בהתאם להוראות החוק, ולאור הנסיון הייחודי והבלעדי רב השנים שיש לחברה – חברת ביצורית נחשבת לחברה מובילה בתחומה בביצוע פעולות אכיפה מבצעיות כאמצעי לאכיפה גבייה.