ת"א 24155-11-12 אפסוס פסיכומטרי נ' מ.מ. כפר כנא ואח'

התובעת, חברה העוסקת בלימודי פסיכומטרי, אשר במועדים הרלוונטיים לתביעה היתה חייבת מועצה כספים, הגישה תביעתה כנגד מ.מ. כפר כנא וזו הגישה הודעת צד ג' כנגד ביצורית.
התובעת טענה כי נציגי ביצורית פרצו למשרדה ללא כל התראה וביצעו עיקול מיטלטלין. כן נטען כי בעקבות ההליך נגרמו לה שיבושי עבודה, הוצאות, עוגמת נפש וכיוב'.
במסגרת ההליך טענה ביצורית כי היות והמועצה היא הקובעת את פרטי הנישומים, הרי שהיא הגורם המוסמך לוודא את מקום הימצאם של החייבים. כן הוצגו בפני בית המשפט אסמכתאות במסגרתן מינתה המועצה את ביצורית לפעול כנגד התובעת.
במסגרת דיון, קבע בית המשפט כי ביצורית פעלה בהתאם להוראות והנחיות הרשות וכי לא נפל כל פגם בהתנהלותה. אשר על כן הסכימו הצדדים למחוק את ההודעה לצד השלישי ועל כן, דחה בית המשפט את התביעה כנגד ביצורית.