ת"ק 31055-09-15 עומסאן נ' ביצורית בע"מ

התובע, תושב מועצה מקומית כפר נחף, טען כי עובדי ביצורית עיקלו לו רכב בכוח, ללא כל הודעה מוקדמת וזאת כ-6 שנים לאחר ביצוע ההליך.   
כן טען כי מעולם לא בוצע לו עיקול צד ג' ו/או עיקול ברישום טרם עיקול הרכב, אשר על כן, תבע פיצוי  בגין הוצאות העיקול ועוגמת נפש.
במסגרת ההליך, הוכח כי המועצה שלחה לתובע התראות בדואר רשום, אשר חלקם אושרו בחתימתו. כן הוכח, כי המועצה הסמיכה את עובדי ביצורית לפעול כנגד התובע ובנסיבות המקרה, לא נפל כל פגם בהתנהלות גובה המס. כן נקבע, כי התובע השתהה יתר על המידה בהגשת תביעתו.
בנסיבות אלו נדחתה התביעה כנגד ביצורית והתובע חויב בהוצאות.