פינויים וכינוסים

ביצוע פינויים, כינוסים וצווי הוצאה לפועל ע"י ביצורית
ביצורית מתמחה בביצוע צווי הוצאה לפועל לרבות ביצוע פינויים, כינוסים, תפיסת רכבים ומספקת שירותים בתחום זה למשרד המשפטים – רשות האכיפה, משרדי עורכי דין, בנקים, מוסדות, כונסי נכסים ואנשים פרטיים. פעולות ההוצאה לפועל מתבצעות באמצעות בעלי תפקידים מורשים ע"י הנהלת בתי המשפט בהתאם להוראות החוק ובכפוף לצו מתאים. כמו כן, מבצעת החברה תפיסות חזקה, פירוק עסקים ומפעלים וכן כל פעולה מבצעית המותרת עפ" החוק.

ביצורית מתמחה בביצוע פינוי נכסים לרבות נכסים שנתפסו על ידי שוכרים או גורמים זרים בניגוד לחוק.
לביצורית, ניסיון רב שנים, ידע מקצועי ויכולות מוכחות בביצוע פעולת הפינוי באופן מיטבי. יכולות אלו מסייעות במימוש זכות הזוכה על הנכס בדרך המהירה החוקית והיעילה ביותר.

השירות ניתן ע"י ביצורית לכל דורש לרבות עורכי דין, מוסדות, בנקים, כונסי נכסים וכיוצ"ב ובכפוף לקבלת צו מתאים.
אנשינו הינם בעלי תפקיד מורשים לביצוע פעולות אכיפה מבצעיות מטעם הנהלת בתי המשפט ואף עוברים הסמכות מיוחדות מטעם ביצורית לביצוע פינויים.


הפעולות שאנשינו מוסמכים לבצע:

  • מימוש צווי פינוי- ביצוע בפועל של פעולת הפינוי בכפוף לקבלת צו מתאים.
  • פינוי נכסים- מפולשים, שוכרים שפג תוקף החוזה שלהם, ודיירים שונים שלא עמדו בהסדר התשלומים שלהם וכו' ( פינוי דייר)
  • פירוק ופינוי עסקים ומפעלים (כינוס נכסים)
  • תפיסת חזקה- העברת הנכס לידי בעליו בהסכמת הפולש/ הדייר שמסרב להתפנות ללא צורך בהפעלת אמצעים נוספים.

 
בנוסף לאמור לעיל אנו מבצעים תיאום והזמנת שירותים שונים כלהלן:

  • שמירה ואבטחה בהמשך לתפיסת חזקה
  • תיעוד וצילום של ביצוע הפעולות - לפי דרישה
  • תאום והזמנת גורמים מקצועיים שונים הדרושים לביצוע פעולות פינוי כגון חברות הובלה, מנעולנים, מחסנים וכו'
  • תיאום וסיוע של משטרת ישראל

כמו כן, אנו מבצעים כל פעולה מבצעית אחרת המותרת עפ"י דין.
אנו פועלים בהתאם להוראות החוק המחייבות וכן עפ"י הוראות ונהלי מערכת בתי המשפט.
 
טלפון:           04-8819601
כתובת המייל:  tali@bitsurit.co.il

 
אנו מתחייבים לתת לכם שירות מקצועי מהיר ומיטבי.